Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar05.04.2016
Mgr. Martin Glogar05.04.2016Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 31.3.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 88/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Za hlavní cíl novelizace důvodová zpráva uvádí snahu uvést znění zákona do absolutního souladu s požadavky, jež vyplynuly z dosavadní aplikační praxe dané právní úpravy tvořící nedílnou součást pracovněprávní úpravy právních vztahů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to při zohlednění veškerých poznatků. Zákonodárce ve skutečnosti reaguje především na výsledky kontrol zajišťovaných orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce a kontrol prováděných u držitelů akreditací Ministerstvem práce a sociálních věcí. Šlo mu o zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích a na staveništích a o lepší podmínky pro výkon činnosti všech účastníků výstavby.  

Deklarovaným cílem bylo upřesnit práva a povinnosti účastníků vztahů vznikajících při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích a zejména na staveništích při přípravě a realizaci staveb a při jejich údržbě, a to nikoliv z pohledu kvality staveb a efektivnosti výstavby, jak to upravuje například stavební zákon, ale především z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu práce při provádění staveb a při zajišťování jejich bezpečné údržby.

Toho má být dosaženo, vedle dalšího, například specifikací kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, úpravou některých povinností koordinátorů, rozvojem některých již existujících pojmů či zavedením komplexní evidence odborně způsobilých osob.

Výsledky kontrol orgánů inspekce práce totiž stále potvrzovaly obecně známou skutečnost, že staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím, na kterých se lze setkat s pracovními činnostmi zahrnujícími rizika z různých odvětví. Snahou legislativce tak také bylo prostřednictvím skutkových podstat nových správních deliktů a přestupků vést jednotlivé účastníky výstavby k vyšší úrovni dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce na staveništích, a to i za situace, kdy ekonomické podmínky ve stavebnictví v posledních letech nebyly zrovna příznivé.

Vedle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je novelizován rovněž zákon o inspekci práce, živnostenský zákon a zákon o zaměstnanosti.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.5.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři