Novela zákona o zaměstnanosti

Dne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 248/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Příspěvek v době částečné práce
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Těmi jsou zákon o nemocenském pojištění, zákoník práce a novelizační zákon č. 277/2019 Sb. Samotný zákon o zaměstnanosti je novelizován v desítce změnových bodů, když přináší především právní úpravu nového institutu spočívajícího v tzv. příspěvku v době částečné práce. 

Ten může být zaměstnavateli poskytován za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění stanovených podmínek po dobu stanovenou nařízením vlády, přičemž však doba poskytování nesmí přesáhnout 12 měsíců. Poskytování tohoto příspěvku stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem, z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě podle přímo použitelného předpisu EU nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci. Nařízením může být poskytování omezeno rovněž na část území České republiky nebo na odvětví ekonomiky. 

Podrobnosti stanoví právě nedávno publikovaný novelizační zákon, jenž své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články