Novela zákona o zdravotnických prostředcích

Dne 7. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 366/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy má novela především zjednodušit poskytovatelům zdravotních služeb zajištění provádění servisu, tedy odborné údržby a oprav zdravotnických prostředků. Dosavadní úpravu totiž zákonodárce považoval za omezující v tom směru, že servis mohl provádět pouze zástupce soukromého subjektu, který dané zdravotnické prostředky poskytovateli zdravotních služeb dodával. Novela má rozšířit pravomoc provádět servis zdravotnických prostředků i na poskytovatele zdravotních služeb, jehož zaměstnanci však musí splňovat shodné požadavky jako zaměstnanci soukromých subjektů zajišťující servis zdravotnických prostředků. Na odpovědnosti výrobce zdravotnického prostředku má být, zda umožní, aby servis prováděla i jiná osoba, například právě zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, nebo pouze osoba jím pověřená. Nadto zde samozřejmě přistupuje samotná odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb v tom smyslu, zda vůbec zaměstnává dostatečně kvalifikovaný a erudovaný personál. Na poskytovatele zdravotnických služeb, respektive na jeho zaměstnance, a na soukromý subjekt zajišťující servis zdravotnických prostředků jsou totiž kladeny stejné požadavky. Obdobná je pak situace také ohledně instruktáže ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 1. 12. 2017.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze