Novela zákoníku práce

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 181/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle důvodové zprávy má být prostřednictvím této novely především sjednocen postup zaměstnavatelů, respektive pojišťoven, jež realizují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u uchazečů o zaměstnání, aby již napříště nedocházelo k nedůvodnému rozdílnému postupu. Ten se přitom projevuje v tom smyslu, že jedné skupině je jako dosahovaný výdělek zohledňována výše minimální mzdy platná v den zařazení evidence uchazeče o zaměstnání, zatímco druhé skupině poškozených je zohledňována výše minimální mzdy, kdykoliv dojde k jejímu zvýšení. To má způsobovat snižování náhrady za ztrátu na výdělku nebo náhrady za ztrátu na služebním příjmu.

Vedle zákoníku práce je novelizován rovněž zákon o vojácích z povolání a zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Novelizační zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze