Novela zákonů o daních z příjmů, o dani silniční a o ochraně ovzduší

Dnem 1. 7. 2022 (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 142/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Elektromobil, elektrické auto, dobíjení
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že byl přijat za účelem dosažení několika cílů, z nichž prvním je podpora nízkoemisní mobility v zákoně o daních z příjmů. Má totiž dojít ke stanovení odlišného režimu v případech souvisejících s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatelem zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům, a to samozřejmě ve prospěch nízkoemisní mobility.  

Dalším z projevů novelizačního zákona pak je deklarované výrazné omezení daně silniční, což má přispět ke zjednodušení a zpřehlednění daňového systému. Zákonodárce vysvětluje, že se tímto krokem, kdy se v současné situaci společnost potýká s mimořádnou událostí vyvolanou ruskou agresí proti Ukrajině znamenající celou řadu sekundárních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty (zejména pokud jde o výrazné zvýšení cen pohonných hmot), pokouší subjektům působícím v dopravě kompenzovat zvýšené náklady na dopravu tak, aby se v plné síle nepromítly do zvýšení cen služeb a zboží.

V souvislosti s novelou je jako její cíl rovněž zmiňováno odstranění povinnosti zajištění minimálního podílu biopaliv za kalendářní rok a za kalendářní čtvrtletí. Zachována má být pouze povinnost zajištění minimálního snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot, přičemž ke splnění této povinnosti budou moci dodavatelé i nadále využívat přimíchávání biopaliv, nicméně již ne povinně. Mají tak být více motivováni k využívání alternativních způsobů plnění emisního cíle například prostřednictvím LPG/bioLPG, CNG/bioCNG, elektřiny, recyklovaných paliv či obnovitelných paliv nebiologického původu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články