Menu

Změny v legislativě

Novela zákonů o obcích a o krajích

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar24.04.2016
Mgr. Martin Glogar24.04.2016

Dne 6.4.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 106/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce si danou novelou klade za cíl vyřešit problematiku sporných hranic obcí, jež vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce (tzv. územní anomálie) a které v současnosti výrazně komplikují výkon nejen územní samosprávy, ale i státní správy. Dle důvodové zprávy dosavadní podoba právních předpisů umožňovala řešit tento stav toliko dohodou dotčených obcí. Praxe však ukazovala, jak nedosažitelné takové dohody reálně jsou. Právní úprava v novelizované podobě proto má poskytnout právní nástroj k řešení všech identifikovaných územních anomálií, jenž bude aplikován tam, kde dohoda mezi obcemi není dlouhodobě skutečně možná. Předpokládá se, že v dohledné době budou prostřednictvím nového nástroje veškeré územní anomálie odstraněny.

Další změny, jež zákon přináší, jsou pak spojeny s rekodifikací soukromého práva. Ačkoliv byly zákony o územních samosprávných celcích v souvislosti s novým občanským zákoníkem v minulosti již novelizovány, z praxe vyplynulo, že se nepodařilo vyřešit veškeré aplikační problémy, jež mohly být s rekodifikací potenciálně spjaty. Novela má tak legislativní cestou odstranit ty ze zmíněných aplikačních problémů, které nelze uspokojivě řešit interpretací a u nichž taktéž není možné, s ohledem na požadavek právní jistoty, vyčkat na sjednocení výkladu cestou precedentních soudních rozhodnutí. Změn však novelizovaná právní úprava přináší daleko více, pro zajímavost zmiňme například výslovná stanovení samostatných působností v oblasti ocenění významných životních událostí občanů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři