Novela zákonů o státní službě a o zahraniční službě

Dne 14. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 35/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Základním cílem, s nímž byl služební zákon přijímán, bylo posílení transparentnosti veřejné správy, s čímž úzce souvisí také její depolitizace, profesionalizace a stabilizace. Dle důvodové zprávy k aktuální novele dosavadní zkušenosti ukazují, že se sice tento cíl v základním rámci naplnit podařilo, nicméně se objevily jisté skutečnosti, na které je potřeba reagovat. Připomíná novelu účinnou od června roku 2017, díky které se postupy zejména v souvislosti s obsazováním volných služebních míst či zastupováním služebních orgánů měly alespoň zčásti zefektivnit, vysvětluje však, že je v tomto postupu třeba pokračovat a vytvořit ještě vhodnější podmínky pro profesionalizaci státní služby. K tomu má aktuální novela přispět.

Jejím prostřednictvím tak mají být vytvořeny předpoklady pro další profesionalizaci státní služby a pro větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji, vše s cílem nejenom kvalitnějšího výkonu státní služby, ale i posílení odpovědnosti představených. Současně je zde snaha zachovat základní parametry nezbytné pro fungování státní služby, jimiž jsou stabilizace, depolitizace a transparentnost, a to jak při přijímání do státní služby, tak v případě odměňování státních zaměstnanců.

Konkrétně má jít o rozšíření okruhu osob, které se mohou účastnit výběrových řízení na představené, snížení počtu oborů státní služby, jež je možné stanovit pro služební místo, změnu systému služebního hodnocení, rozšíření důvodů pro odvolání představených, ale také o další změny, jež si dosavadní praxe vyžádala a které jsou vnímány jako z hlediska zvýšení efektivity státní služby nezbytné.

Byť je v zákoně uvedeno, že měl nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2019, tohoto dne své účinnosti nabýt nemohl. Z důvodu zdržení legislativního procesu totiž byl ve Sbírce zákonů publikován až dne 14. 2. 2019, přičemž zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv jasně stanoví, že v žádném případě není možné, aby právní předpis nabyl své účinnosti dříve než dnem publikace ve Sbírce zákonů. V takovém případě je, dle rozsudku Nejvyššího správního soudu (4 Ans 5/2007-60), nutné pohlížet na ustanovení o účinnosti jako na neexistující a aplikovat obecné pravidlo o účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po vyhlášení. S přihlédnutím k tomuto tedy zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 3. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři