Novela zákonů o zpravodajských službách ČR

Dne 22. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 205/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V České republice jsou zřízeny tři zpravodajské služby, a sice Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. Ty jsou oprávněny získávat informace nejen tradičním zpravodajským postupem, tedy prostřednictvím osob jednajících v jejich prospěch, odposlechů a záznamů zpráv, sledováním a podobně, ale také vyžadováním informací, tedy činností pro státní úřad typickou. Toto oprávnění mají jednak vůči orgánům veřejné moci, jednak vůči soukromým subjektům jako banky a spořitelní a úvěrní družstva či poskytovatelé veřejně dostupné telefonní služby.

Novela, jež právě přichází, má v tomto smyslu přinést určité úpravy. Dle důvodové zprávy jde zejména o doplnění oprávnění zpravodajských služeb o získávání údajů uchovávaných orgány samosprávy v souvislosti s výkonem samosprávy a stanovení povinnosti orgánů veřejné správy vyhovět za splnění zákonných podmínek žádosti zpravodajské služby o poskytnutí informací, posílení evidenční ochrany údajů tím, že nebude omezen výčet informačních systémů veřejné správy, z nichž se poskytují údaje o přístupu k evidenčně chráněným údajům, zavedení možnosti pro zpravodajské služby získávat údaje od bank prostřednictvím jiného subjektu, posílení součinnosti poskytnuté ze strany orgánů veřejné správy při zřizování krycích prostředků a krycích dokladů zpravodajských služeb, či o vytvoření pravidelně aktualizované referenční databáze digitálních podob osob na základě databází, do kterých jsou již nyní oprávněny vstupovat.

Jak důvodová zpráva dále vysvětluje, bylo vyhodnoceno, že při aplikaci dosavadní právní úpravy vyvstávaly jisté výkladové nejasnosti, jež pramení z určité míry neurčitosti obecných pojmů použitých při formulaci oprávnění zpravodajských služeb. Větší míra konkretizace v návaznosti na zvláštní úpravy v jiných právních předpisech se tak stala hlavním důvodem, proč zákonodárce s novelou přichází. Dalším důvodem pak byla potřeba doplnit oprávnění zpravodajských služeb získávat určité údaje svým charakterem doprovodné k údajům, které již zpravodajské služby oprávněny získávat jsou.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 6. 9. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři