Novela zákonů v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 383/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nová pravidla pro zřizování datových schránek
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně jsou jím novelizovány zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Důvodová zpráva popisuje, že kontrolu zahraničního obchodu dle novelizovaných předpisů, která je ze zahraničněpolitických a bezpečnostních důvodů nezbytná, provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty, přičemž k tomu využívá informační systém elektronické Licenční správy. Zavedením tohoto systému přitom mělo dojít k zefektivnění a zrychlení správních řízení o jednotlivých žádostech podávaných podnikatelskou veřejností dle výše uvedených právních předpisů, přičemž konstantní snahou je tyto procesy v rámci digitalizace i nadále optimalizovat. Toho projevem je rovněž záměr zařadit rozvoj informačního systému elektronické Licenční správy mezi prioritní záměry implementačního plánu programu „Digitální Česko“, jenž je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce.

Deklarovaným cílem záměrů rozvoje informačního systému elektronické Licenční správy pak je zajistit, aby elektronické podání žádostí zpracovávaných v tomto systému bylo realizováno jako webový portál, který bude formou web formulářů přijímat jednotlivé žádosti od žadatelů a umožní jejich další zpracování; žadatel se bude ke stránkám elektronického podání připojovat přes internet standardním zabezpečeným internetovým protokolem HTTPS, který umožňuje šifrovanou bezpečnou komunikaci mezi klientem (žadatelem) a web serverem. 

V souvislosti s digitalizací státní správy byl přijat zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, jenž, mimo jiné, stanoví pravidla pro podávání žádostí prostřednictvím elektronických formulářů. Právě elektronické formuláře jsou přitom využívány pro podávání výše zmíněných žádostí, a to již od spuštění systému elektronické Licenční správy, nicméně byly vybudovány na platformě dostupné v roce 2012. Z tohoto důvodu nově budovaný portál počítá se zavedením interaktivních elektronických formulářů, které by měly využít funkcionality uvedené v novém zákoně o právu na digitální služby.

Aktuálně novelizované předpisy nebyly ve svém dosavadním znění s výše uvedeným kompatibilní, bylo tedy nutné provést jejich technickou novelu tak, aby bylo možno plně využít všech dostupných funkcionalit.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články