Novela zákonů v souvislosti s přijetím evropského nařízení o rtuti

Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 45/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novelizován je konkrétně zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o odpadech, chemický zákon a zákon o zdravotních službách.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, primárním cílem je adaptovat příslušné části českého právního řádu na evropské nařízení 2017/852 o rtuti. Elementární rtuť i její sloučeniny jsou totiž vysoce toxické látky poškozující především nervový a kardiovaskulární systém živých organismů. Rtuť sice je přirozeně se v zemské kůře vyskytující prvek, nicméně v současné době má být hlavním původcem její vysoké koncentrace ve složkách životního prostředí lidská činnost.

Na přelomu tisíciletí mělo být zjištěno, že dosavadní globální opatření na ochranu před účinky rtuti nebyla dostatečně účinná. Proto bylo v zájmu snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí vyhodnoceno jako nutné učinit jistá dlouhodobá opatření, jež se po letech stala předmětem nové mezinárodní smlouvy, tzv. Minamatské úmluvy o rtuti. Na ni jakožto jeden ze signatářů reagovala Evropská unie, a to vydáním výše uvedeného nařízení o rtuti, jež mělo implementovat dosud nepokryté závazky vyplývající z Minamatské úmluvy. S ohledem na povinnost zajišťovat slučitelnost právního řádu České republiky s právem Evropské unie přijal zákonodárce aktuálně publikovaný zákon, jenž český právní řád na evropské nařízení adaptuje.

Své účinnosti zákon nabyl, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 3. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři