Novely některých předpisů v oblasti školství

Dne 8. 8. 2019 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva změnové předpisy z oblasti školství.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Pod č. 195/2019 Sb. jde o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Ve shodné částce Sbírky zákonů byla rovněž publikována, a to pod č. 196/2019 Sb., vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství. Novelizována je jí přitom vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Řada změn, které novely přinášejí, se týká ustanovení upravujících činnost asistentů pedagoga, ovšem jsou zde samozřejmě i změny další..

Nařízení i vyhláška, ovšem s výjimkou některých z ustanovení vyhlášky, své účinnosti nabývají se začátkem nového školního roku, tedy dnem 1. 9. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články