Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Dne 2.10.2015 byly ve Sbírce zákonů publikovány tři vyhlášky Ministerstva financí novelizující tři prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.

Pod č. 250/2015 Sb. to je vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Pod č. 251/2015 Sb. jde o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

A konečně pod č. 252/2015 Sb. byla publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplývá z důvodových zpráv k jednotlivým vyhláškám, důvodem zpracování výše uvedených novel byla především snaha o řádné dokončení transpozice evropské směrnice 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, novely rovněž reagují na změny, jež přinesla novela zákona o účetnictví publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. a nabývající účinnosti dnem 1.1.2016.

Vyhlášky nabývají účinnosti taktéž dnem 1.1.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu