Novely zákonů v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 87/2015 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela je, dle důvodové zprávy, reakcí na dosavadní poznatky získané při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku. Má odstranit některé dílčí problémy tak, aby doprovodné a ve spojitosti s nimi i další zákony přispívaly k bezchybnému praktickému fungování soudního řízení. Rovněž jsou reflektována některá doporučení veřejného ochránce práv, která se objevila v jeho souhrnné zprávě za rok 2012.

Novelizovaná úprava se konkrétně dotýká například osoby poplatníka soudního poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, a to v souvislosti s možností notářů provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků bez spoluúčasti soudu, poplatkové povinnosti v řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a kompenzaci a o dávkách pěstounské péče, placení odměny a náhrad hotových výdajů a za daň z přidané hodnoty notáři či místní příslušnosti v řízení o soudním prodeji zástavy a v řízení o dávkách pěstounské péče. Poslední zmíněná změna má mít pozitivní dopad na aktuální trend přetíženosti Městského soudu v Praze ve správním soudnictví, jež je důsledkem značně nerovnoměrného rozložení agendy v těchto věcech.

Veškeré změny jsou realizovány prostřednictvím novel zákona o soudních poplatcích, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, soudního řádu správního a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.5.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu