Novely zákonů v oblasti finančního trhu

Dnem 29. 5. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 96/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Rozsáhle, a to ve více než dvou stovkách změnových bodů, novelizuje zejména zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ale také zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o dluhopisech, zákon o správních poplatcích, insolvenční zákon, ale i další více než desítku tematicky souvisejících zákonů.

Důvodová zpráva vysvětluje, že tato novela byla přijata za účelem přizpůsobení českého právního řádu celé řadě nových evropských předpisů souvisejících s dokončením projektu EU pojmenovaného Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU.

Změny mají směřovat především k revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizaci právní úpravy krytých dluhopisů, úpravě přeshraničního nabízení investičních fondů, podpoře růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy transparence v oblasti tzv. financování udržitelnosti či harmonizaci a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články