Menu

Změny v legislativě

Nový celní zákon

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar10.08.2016
Mgr. Martin Glogar10.08.2016

Dne 29.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 242/2016 Sb. zákon celní zákon.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Celní problematika je v členských státech EU, a tedy i v České republice, v současné době upravena především sekundárními právními akty EU. Jde zejména o evropská nařízení, jež jsou na základě mezinárodních závazků přímo aplikovatelná a v případě rozporu s vnitrostátními právními normami mají před nimi přednost. Základním předpisem pro oblast cel je evropské nařízení č. 952/2013, tzv. celní kodex Unie.

Vnitrostátními předpisy mohou být upraveny jen ty oblasti činnosti celních orgánů, jež jsou pro řádný výkon jejich působnosti nezbytné, a které buďto nejsou v právní úpravě EU postiženy vůbec, nebo v ní zahrnuty jsou, ale vzhledem k praktickým potřebám výkonu působnosti celních orgánů je nutné, aby byly upraveny podrobněji či konkrétněji. Doposud byl takovým adaptačním předpisem vůči celníku kodexu zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon. Nyní byl zpracován celní zákon nový, jímž se předchozí nahrazuje.

Zákonodárce dle důvodové zprávy k rekodifikaci přistoupil z důvodu zastaralosti, nepřehlednosti a povšechné překonanosti předchozího zákona. Se vstupem České republiky do EU byla totiž značná část jeho ustanovení zrušena, když zůstala platná pouze ta obsahující nezbytná navazující pravidla, jež celní orgány nutně potřebují pro výkon své působnosti v oblasti správy cla. I ta však již byla mnohokrát novelizována. Bylo tak rozhodnuto o přijetí právní úpravy zcela nové. Jak již bylo výše naznačeno, zákon nepředstavuje komplexní úpravu celní problematiky. Tvoří jej spíše množství partikulárních úprav dílčích institutů z dané oblasti, které doplňují celní kodex Unie, případně i tvoří speciální právní úpravu vůči českým procesním předpisům. Cílem bylo, aby zákon plně odpovídal platné evropské celní legislativě a zároveň bez problémů zapadal do kontextu českého právního řádu.

Zákonem se ruší předchozí celní zákon, tedy zákon č. 13/1993 Sb., a to včetně svých novel a navazujících podzákonných právních předpisů. Současně s novým celním zákonem byl ve Sbírce zákonů publikován rovněž zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, a to pod č. 243/2016 Sb. Tímto změnovým zákonem je v souvislosti s novým celním zákonem novelizováno bezmála pět desítek dalších zákonů.

Oba zákony nabyly účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 29.7.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři