Nový zahrádkářský zákon brzy nabude své účinnosti

Dne 9. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 221/2021 Sb. zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře. 

K vysvětlení nezbytnosti přijetí tohoto zákona důvodová zpráva vysvětluje, že zahrádkářská činnost má na území České republiky, resp. jejích právních předchůdců, dlouhou tradici. Do 19. století, kdy se jednalo o aktivitu vykonávanou jako součást běžného života a hospodaření s nemovitostmi, neměla být právní regulace tohoto odvětví, vzhledem k tomuto, potřebná. S rozvojem techniky, se změnami sociálních struktur a s nárůstem obyvatel žijících ve městě však měla vznikat potřeba sdružovat nejprve odborníky z oblasti zahradnictví, jakými jsou například ovocnáři či vinaři, a následně také zájmové skupiny osob, tedy zahrádkáře. Projevem toho mělo být v roce 1917 založení Svazu českých spolků pro zařizování a udržování rodinných a dělnických zahrádek a chov drobného hospodářského zvířectva jakožto jedné z prvních novodobých spolkových aktivit přejmenovaného v roce 1918 na Ústřední svaz spolků pro zakládání a udržování zahrádkových kolonií v Československé republice. Vzhledem k dobovým souvislostem bylo jeho hlavním cílem umožnit zahrádkářům přístup k pěstování nedostatkové zeleniny a ovoce. K požadovanému přijetí zákona na ochranu zahrádkářů nicméně, s přihlédnutím k problematické poválečné době, tehdy nedošlo.

Zahrádkářská činnost si co do svého legislativního (ne)zakotvení prošla, vzhledem k událostem 20. století, určitým vývojem, přičemž funkce, kterou plní, se měla se postupem času měnit z čistě produkční ve válečných obdobích přes sociální v období po 2. světové válce až na současnou sociálně ekologickou a rekreační.

Zákonodárce aktuálně vnímal, že přestože má zahrádkářská činnost v České republice dlouhou tradici i společenský význam a potenciál, nebyla doposud, na rozdíl od některých jiných evropských států, explicitně upravena v žádném samostatném právním předpisu. Považoval tedy na potřebné postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky upravit a pomoci tak vytvořit předpoklady pro realizaci jeho poslání na místní i celostátní úrovni. A to má být realizováno právě tímto zákonem.

Ten své účinnosti přitom nabývá dnem 1. 12. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu