Opravy povrchu vozovek budou snazší

Dne 19.2.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 26/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
novela podpis založení společnosti notářský řád
Foto: Fotolia

Novela co do počtu novelizačních bodů relativně úzkého rozsahu má dle důvodové zprávy uspokojit urychlenou potřebou reagovat na změny realizované zákonem č. 350/2012 Sb. novelizujícím mimo jiné stavební zákon. Ministerstvo dopravy mělo ambici upravit novelizovanou vyhlášku tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rychlejší a administrativně méně náročné provádění běžné obnovy vozovkového souvrství pozemních komunikací v rámci běžné a souvislé údržby ve smyslu přílohy č. 5 této vyhlášky.

Dle ministerstva dopravy totiž vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů  pravidelně dochází k výraznému poškozování dopravní infrastruktury, nadto je dopravní síť v České republice dlouhodobě podfinancována. To vše v souvislosti s nárůstem dopravní zátěže na existující dopravní sítí a s vysokým počtem škod vzniklých díky oněm povětrnostním vlivům mělo zapříčinit významné snížení kvality jejího stavebního stavu. Bez okamžité adekvátní reakce, za kterou je považováno pouze zásadní navýšení rozsahu realizovaných údržbových prací, může být dle Ministerstva dopravy ohrožena i samotná způsobilost mnoha komunikací k jejich obecnému užívání. Trend údržbových prací a oprav z minulých let měla navíc významným způsobem zasáhnout uvedená novela stavebního zákona, v jejímž důsledku mělo dojít k praktickému zamezení možnosti provádět obnovu vozovkového souvrství pozemních komunikací na ohlášení ve smyslu § 105 stavebního zákona. Tato novela, vedle jiného, zavedla povinnost získat pro ohlášení stavby souhlasy vlastníků všech pozemků, které přímo sousedí s pozemkem, na němž je stavba ohlašována. V případě silničních pozemků, které leckdy mají na jednom katastrálním území délku i několika kilometrů a sousedí tudíž se stovkami pozemků, se stalo takové ustanovení prakticky neaplikovatelným, obnova krytu pozemních komunikací byla aplikaci institutu ohlášení z povahy věci prakticky vyloučena. Díky tomu bylo nutné jakoukoliv obnovu vozovkového krytu, která vyžadovala jakoukoliv částečnou či úplnou uzavírku pozemní komunikace, což je téměř vždy, povolovat v rámci stavebního řízení a vydávat stavební povolení. Nastalé situaci má napomoci právě vydaná novela, která má umožnit provádění běžné obnovy krytu vozovky pozemních komunikací bez ohlášení. Mělo by tím dojít k významnému urychlení administrativních procesů, díky čemuž bude možné v maximální míře předpokládané opravy nejen vysoutěžit, ale také zrealizovat.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články