Prováděcí nařízení k zákonu provádějícímu režim ES pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 30/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

K provedení § 6 odst. 6, § 11 odst. 5 písm. d) a § 13 odst. 4 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v podrobnostech upravuje rozsah údajů týkajících se obchodů zrealizovaných na základě registrace k využívání všeobecných vývozních povolení, individuálního vývozního povolení, souhrnného vývozního povolení nebo povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb, nebo povolení pro přepravu zboží dvojího použití uvnitř ES. Zrušuje se jím přitom nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití.

Dle Ministerstva průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, bylo přijato v návaznosti na novelu uvedeného zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 383/2022 Sb. měnící některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články