Prováděcí předpisy k zákonu o prevenci závažných havárií

Dne 11.9.2015 byly spolu se zákonem o prevenci závažných havárií publikovány v částkách 93 a 94/2015 Sbírky zákonů vyhlášky provádějící ustanovení tohoto zákona.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

Tato vyhláška upravuje požadavky na rozsah analýzy možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekt. Stanoví požadavky na zajištění fyzické ostrahy a dalších bezpečnostních opatření, přijímaných v objektu. Stanoví kategorie a povahu jednotlivých technických prostředků a režimových opatření.

226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

Tato vyhláška upravuje zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postup při jejím vymezení a stanoví strukturu a náležitosti obsahu vnějšího havarijního plánu.

227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Tato vyhláška upravuje náležitosti, strukturu, obsah, rozsah a způsob zpracování bezpečnostní dokumentace:
- bezpečnostní program,
- vnitřní a vnější havarijní plán,
- bezpečnostní zpráva a zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy,
- záznam o provedeném přezkumu bezpečnostního programu,
- posouzení rizik závažné havárie.
Vyhláška dále stanoví povahu informací, které je pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace zpracovatel posudku oprávněn požadovat.

228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

Tato vyhláška upravuje náležitosti obsahu informace:
- o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu,
- o preventivních bezpečnostních opatřeních,
- o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie,
- o vzniku závažné havárie,
- konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
včětně rozsahu a způsobu, ve kterém se tyto informace zpracovávájí a sdělují.

229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Tato vyhláška upravuje bezpečnostní kontroly, zejm. obsah a strukturu zprávy o kontrole a informace o výsledku kontroly. Dále upravuje proces schvalování ročního plánu kontrol a způsob stanovení termínů kontrol. Stanoví také kritéria hodnocení vysledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie.

Všechny uvedené vyhlášky nabývají účinnosti shodně se zákonem o prevenci závažných havárií, tj. dnem 1.10.2015

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu