Prováděcí vyhláška k zákonu o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 47/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Skládka, nakládání s odpadem
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána k provedení § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10a odst. 3, § 13 odst. 7, § 21 odst. 5 a § 22 odst. 5 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, v podrobnostech upravuje rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence, minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů, rozsah údajů vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách, formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému, obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému, a nakonec minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému.

Jde přitom o projev transpozice evropské směrnice 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí navazující na prováděcí rozhodnutí Komise 2021/958, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality, stejně tak jako na prováděcí rozhodnutí Komise 2021/2267, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o sebraném odpadu vzniklém po spotřebě tabákových výrobků s filtry a filtrů uváděných na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, primárním cílem bylo zlepšit nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky a získat o těchto výrobcích (resp. o odpadu z těchto výrobků) přesná data, a to za účelem jejich vykazování Evropské komisi. Těchto cílů by mělo být dosaženo zejména zvýšením informovanosti konečných uživatelů ohledně nakládání s odpadními vybranými plastovými výrobky, získáním dat prostřednictvím ohlašování z vedených evidencí výrobců a ročních zpráv provozovatelů kolektivních systémů a ověřováním vykazovaných evidencí těchto výrobků.

V případě vyhlášky má přitom jít o neobalové vybrané plastové výrobky jako předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost, hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů, tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky, balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, či lovná zařízení obsahující plast.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články