Prováděcí vyhláška k zákonu o panevropském osobním penzijním produktu

Dnem 11. 5. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 115/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na zákon zákona č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, jí Česká národní banka upravuje podrobnosti náležitostí, formát a další technické náležitosti žádosti o registraci panevropského osobního penzijního produktu a udělení souhlasu k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli, ale také formát a další technické náležitosti oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, a žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu. 

Setkat se v ní lze rovněž s vymezením rozsahu odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu a rozsahu, formy, lhůt a způsobu poskytování informací České národní bance potřebných pro výkon její působnosti v dané oblasti.

V souvislosti s novou právní úpravou je rovněž novelizována vyhláška č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, a dále vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články