Menu

Změny v legislativě

Prováděcí vyhláška k zákonu o pyrotechnice

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar21.09.2016
Mgr. Martin Glogar21.09.2016

Dne 12.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 284/2016 Sb. vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vydána podle § 11 odst. 5, § 17 odst. 2, § 26 odst. 3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2 a § 52 odst. 3 zákona o pyrotechnice publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 206/2015 Sb. V podrobnostech upravuje vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát, požadavky na bezpečnostní opatření k zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnických výrobků, obsah evidence skladovaných pyrotechnických výrobků, požadavky na konstrukci stěn, přepážek, dveří a střešních konstrukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu a podlah, bezpečnostní vzdálenost a obložnost a požární zabezpečení skladu a ochranu před účinky vnějších vlivů, rozsah a délku odborného školení, plán teoretické a praktické části odborného školení a zkušební řád, obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku a podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky určitých kategorií, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky určitých kategorií, a nakonec popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky pyrotechnického výrobku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27.9.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři