Prováděcí vyhláška k zákonu o trhu s nevýkonnými úvěry

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 86/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nemovitosti, bydlení
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

K provedení řady ustanovení zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry, upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru a dále oznámení podstatné změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, o pověření jiné osoby správou nevýkonného úvěru, správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě, změny údajů uvedených v oznámení správy nevýkonného úvěru v hostitelském členském státě, převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry, totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry, který má sídlo nebo skutečné sídlo v České republice, a nakonec totožnosti a adresy sídla osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr pro obchodníka s úvěry ze třetí země. Upravuje rovněž formáty a další technické náležitosti uvedených žádostí a oznámení a lhůty pro podání oznámení převodu nevýkonného úvěru na obchodníka s úvěry.

Jak nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry, tak jeho prováděcí vyhláška jsou projevy transpozice evropské směrnice 2021/2167 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry do českého právního řádu a přináší novou úpravu správy úvěrů. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články