Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Dne 7. 12. 2020 byly v částce 207 Sbírky zákonů publikovány nové vyhlášky provádějící zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, jenž s účinností od počátku roku 2021 nově upravuje výkon tlumočnické a překladatelské činnosti před orgány veřejné moci.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.

Konkrétně jde o tyto dvě následující vyhlášky:

Vyhláška č. 506/2020 Sb. o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti v podrobnostech upravuje náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu tlumočníků a překladatelů, požadované vzdělání a požadovanou délku praxe pro zápis žadatele do seznamu tlumočníků a překladatelů, specifikaci potřebného osvědčení o odborné způsobilosti nebo kvalifikačního akreditovaného kurzu, pokud jsou nezbytné k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti s odbornou péčí, způsob vykonání vstupní zkoušky tlumočníka nebo překladatele a rozdílové zkoušky, její formu, obsah a průběh, postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu a jeho náležitosti a jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti, způsob provedení a náležitosti tlumočnického a překladatelského úkonu, užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky, a nakonec způsob vedení evidence úkonů.

Vyhláška č. 507/2020 Sb. o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele zase v podrobnostech upravuje výši a způsob určení odměny za výkon tlumočnické a překladatelské činnosti a rozsah jejího snížení, odepření a zvýšení, výši a způsob určení náhrady hotových výdajů vynaložených k provedení tlumočnického nebo překladatelského úkonu a náhrady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě v přímé souvislosti s tlumočnickým nebo překladatelským úkonem, a nakonec způsob vyúčtování zmíněných odměn a náhrad.

Své účinnosti obě vyhlášky nabývají společně s výše uvedeným zákonem o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, tedy dnem 1. 1. 2021. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu