Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o znalcích

Dne 7. 12. 2020 byly v částce 207 Sbírky zákonů publikovány nové vyhlášky provádějící zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jenž s účinností od počátku roku 2021 nově upravuje výkon znalecké činnosti.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.

Konkrétně jde o tyto tři následující vyhlášky:

Vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti v podrobnostech upravuje náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu znalců, způsob vykonání vstupní zkoušky znalce a rozdílové zkoušky, jejich formu, obsah a průběh, postup při vydávání průkazu, jednotný vzor průkazu, jeho náležitosti, jednotnou úpravu znalecké pečeti a barvu znalecké pečeti, minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví, způsob provedení znaleckého úkonu a náležitosti znaleckého úkonu, užívání znalecké pečeti a znalecké doložky, postup při zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti, a nakonec způsob vedení evidence posudků.

Vyhláška č. 504/2020 Sb. o znalečném pak zase v podrobnostech upravuje výši a způsob určení znalečného, způsob vyúčtování znalečného a rozsah snížení, odepření nebo zvýšení odměny za výkon znalecké činnosti.

A konečně vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, upravuje přesně ty aspekty právní úpravy, jež jsou zmíněny v jejím názvu.

Své účinnosti všechny tři vyhlášky nabývají společně s výše uvedeným zákonem o znalcích, tedy dnem 1. 1. 2021.     

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu