Sankční zákon

Dnem 3. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 1/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

S ohledem na zájem České republiky na zachování a obnově mezinárodního míru a bezpečnosti, boji proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu v podrobnostech stanovuje postup předkládání návrhů na zařazení subjektů, vůči nimž by se měla uplatňovat omezující opatření, na sankční seznam podle příslušného předpisu Evropské unie, postup pro zápis subjektů na vnitrostátní sankční seznam a pravidla přijímání vnitrostátních omezujících opatření vůči některým subjektům za jednání postižitelné podle příslušného předpisu Evropské unie.

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí tohoto zákona vysvětluje, že předmět, jenž reprezentuje, doposud nebyl na vnitrostátní úrovni nijak právně regulován. V České republice totiž chyběla právní úprava postupu při zařazování subjektů, které se dopustily nebo dopouštějí jednání postihovaného (resp. se nacházejí v situaci postihované) podle příslušného předpisu Evropské unie, na sankční seznam Evropské unie z podnětu České republiky. Chyběla rovněž právní pravidla pro přijímání vnitrostátních omezujících opatření proti dotčeným subjektům, tj. ještě před jejich zařazením na sankční seznam Evropské unie, resp. před předložením návrhu České republiky Evropské unii, nebo pro přijetí těchto opatření v jiném rozsahu, a s tím související úprava vlastního vnitrostátního sankčního seznamu. 

Nový zákon má posílit schopnost prosazovat zahraniční a bezpečnostní politiku České republiky vytvořením právního základu pro cílená vnitrostátní restriktivní opatření přijímaná na základě rozhodnutí České republiky vycházejícího z bezpečnostních zájmů České republiky, to vše za účelem zachování nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a svobod a boje proti terorismu. Jde tedy jak o případy, kdy se restriktivního opatření na úrovni EU nepodaří dosáhnout či je jeho schvalování zdlouhavé, tak o ukotvení efektivního mechanismu přípravy návrhů České republiky na zařazení dotčených subjektů na sankční seznam Evropské unie. 

V obecné rovině je jím sledována ochrana základních hodnot a bezpečnosti Evropské unie i mezinárodního společenství, stejně tak jako reflexe zájmu České republiky na zachování a obnově mezinárodního míru a bezpečnosti, boji proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články