Sdělení k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Dne 7. 3. 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 42/2022 Sb. sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Povrchový důl, těžba hnědého uhlí
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Český úřad zeměměřický a katastrální tímto sdělením dostává své povinnosti jemu dané čl. VI bodem 6 zákona č. 88/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v němž je stanoveno, že má po provedení kontrol a odstranění nesouladů, nejpozději však do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto novelizačního zákona (ten své účinnosti nabyl dnem 16. 3. 2021), sdělením ve Sbírce zákonů vyhlásit den, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Tímto sdělením tak v zákonem stanovené lhůtě činí, přičemž sděluje, že k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dojde dne 1. 4. 2022. Jde o jeden z kroků k naplnění deklarovaného požadavku na zlepšení dostupnosti příslušných údajů široké veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tyto údaje mají být přístupné v rámci detailního mapového zobrazení a propojeny s ostatními údaji vedenými v základním registru.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články