Sdělení MF určující emisní podmínky nových státních dluhopisů

Dne 22. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 32/2018 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75%.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle něj emituje Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75%. Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota byla určena ve výši 10.000,- Kč. Jako datum emise je stanoven den 23. 2. 2018, přičemž lhůta pro upisování emise počala běžet dne 21. 2. 2018 a skončí dnem 24. 1. 2021. Datem splatnosti je pak 23. 2. 2021. Výnos dluhopisu je tentokrát určen pevnou úrokovou sazbou 0,75 % p. a.

Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dávají se do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky. Mohou je upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze