Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro rok 2019

Dne 31. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 249/2018 Sb. sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo sdělením ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví stanovuje, a to na základě doporučení Národní imunizační komise, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro následující rok. Jde přitom jak o pravidelná očkování například proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b, spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám, pneumokokovým infekcím či tuberkulóze, tak o zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a B nebo vzteklině, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, či o očkování mimořádná (proti virové hepatitidě A).

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze