Usnesení o přijetí krizového opatření týkajícího se orgánů veřejné moci a správních orgánů

Dne 21. 10. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 426/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nově upravila opatření mající zabránit dalšímu šíření epidemie týkající se v tomto případě orgánů veřejné moci a správních orgánů, když nahradila dosavadní usnesení vlády č. 994/2020 publikované ve Sbírce zákonů pod č. 398/2020 Sb., jež daná opatření upravovalo doposud.

S účinností od 22. 10. 2020 od 6:00 do (prozatím) 3. 11. 2020 včetně je nově formulovala tak, že uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům zahájení omezeného provozu vyplývajícího z nouzového stavu v rámci všech svých pracovišť. Ten má spočívat především v omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu, a dále v omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami jen na nezbytně nutnou úroveň. To má být realizováno například upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před kontaktem osobním ve všech případech, kdy je to možné (osobní kontakt veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením však musí být umožněn, pro podrobnosti viz dále), příjmem veškerých dokumentů od klientů a veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno, a vždy, kdy je to možné, upřednostněním elektronické komunikace, či přijetím opatření omezujících přímý kontakt v případech, kdy dochází ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. Veškerá jednání mají být prováděna za zvýšených hygienických opatření. Vše uvedené má být přiměřeně použito také pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.

Omezen má být rovněž rozsah úředních hodin, a to na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Usnesení však vymezuje výjimky, kdy se omezení rozsahu úředních hodin neuplatní. Jde o případy, kdy dosavadní rozsah úředních hodin orgánu rozsah stanovený tímto krizovým opatřením nepřesahoval, kdy by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů a veřejnosti, či kdy byl klientovi již předem termín k dostavení se na pracoviště orgánu potvrzen.

Chod jednotlivých útvarů má být zajišťován vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutné pro jeho činnost ještě zachovat, přičemž takové zajištění činnosti orgánu má být prováděno tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (tedy například střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu či práce na dálku).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu