Usnesení o přijetí krizového opatření týkajícího se péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších klíčových pracovníků

Dne 30. 10. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 440/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky s účinností od 2. 11. 2020 nařídila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, v usnesení vymezenými zaměstnanci v sociálních službách či sociálními pracovníky, zaměstnanci úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a finančních úřadů, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra vyřizujícími agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování nebo zaměstnanci České pošty, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tato péče má být vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

Obce s rozšířenou působností a zřizovatelé určených škol a školských zařízení mají v procesu zajišťování vykonávání této péče poskytovat veškerou potřebnou součinnost. Hejtmani a primátor hlavního města Prahy mohou podle místních potřeb svým nařízením stanovit další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou takovou nezbytnou péči školy nebo školská zařízení vykonávat.

Novým usnesením se zrušuje dosavadní usnesení vlády publikované ve Sbírce zákonů pod č. 414/2020 Sb., jež tuto materii upravovalo doposud. Oproti předchozí úpravě přitom došlo k podstatnému rozšíření okruhu klíčových pracovníků, na jejichž děti opatření dopadá.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu