Usnesení o přijetí krizového opatření týkajícího se zákazů a omezení hromadných akcí a provozů

Dne 12. 10. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 407/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky s účinností od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020 včetně zakázala, s určitými výjimkami, hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních i vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, přičemž zákaz se má vztahovat i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky. Nemá se naopak vztahovat na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob, opět za splnění určitých v usnesení specifikovaných podmínek. Zvláštní režim má mít shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím a účast na svatbách a pohřbech a následných oslavách a smutečních hostinách.

Zakazuje se rovněž pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, opět s výjimkami zahrnujícími například členy domácnosti či výkon povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, ale i další, a dále také pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Usnesením se dále zakazují například koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou bydliště, poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz heren a kasin, provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, či provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním.

V další části se pak v usnesení specifikovaným způsobem významně omezuje provoz provozoven stravovacích služeb (v čele se zákazem přítomnosti veřejnosti v nich), hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, činnosti nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, právo pokojně se shromažďovat či s účinností od 19. 10. 2020 účasti na svatbách, pohřbech a následných oslavách a smutečních hostinách.

Usnesením je nahrazeno dosavadní usnesení publikované ve Sbírce zákonů pod č. 400/2020 Sb.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři