Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření týkajícího se pohybu osob a cestování

Dne 6. 4. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 150/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím tohoto usnesení vydaného s odkazem na čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v návaznosti na usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu vláda, pro případ prodloužení trvání nouzového stavu, s účinností od 14. 4. 2020 především nařídila, a to po dobu trvání nouzového stavu, zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, ovšem s četnými v usnesení vymezenými výjimkami. Stejně tak nařídila všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. V usnesení také definovala celou řadu dalších povinností s tím spojených. Nařídila rovněž, že vycestování z území České republiky bude možné pouze v nezbytných případech a za splnění podmínek v usnesení vymezených.

S účinností od 7. 4. 2020 také, opět po dobu trvání nouzového stavu, nařídila všem občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a některým v usnesení vymezeným cizincům, kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

S účinností od 14. 4. 2020 dále zakázala, opět po dobu trvání nouzového stavu, všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa, volný pohyb na území celé České republiky, opět s určitými výjimkami.

Prodloužila rovněž platnost usnesení vlády publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 142/2020 Sb. týkajícího se pohybu osob a cestování, a to do okamžiku uplynutí dne 13. 4. 2020, a s účinností od 14. 4. 2020 zrušila bod I. usnesení vlády publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 112/2020 Sb. týkající se knížky přeshraničního pracovníka.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články