Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření týkajícího se zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury

Dne 30. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 140/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím tohoto usnesení vydaného s odkazem na čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vláda s účinností od 30.3.2020 především zakázala všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, čerpání dovolené, a to po dobu trvání nouzového stavu, ovšem s výjimkou osob, jimž byla nařízena karanténa.

Stejným usnesením pak těmto výše specifikovaným "kritickým zaměstnancům", stejně tak jako subjektům kritické infrastruktury, orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, vymezila celou řadu dalších povinností spojených s opatřeními přijatými v rámci boje s epidemií koronaviru na území České republiky. Stanovila rovněž, že se výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro tyto kritické zaměstnance.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři