Usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se maloobchodního prodeje, prodeje služeb či pracovnělékařských služeb

Dne 23. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 127/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím tohoto usnesení vydaného v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vláda reflektovala, slovy užitými v usnesení vzala na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a současně zrušila svá usnesení vydaná podle krizového zákona a publikovaná ve Sbírce zákonů pod čísly 82/2020 Sb., 84/2020 Sb., 96/2020 Sb., 99/2020 Sb. a 110/2020 Sb. Ta se týkala převážně maloobchodního prodeje, prodeje služeb v provozovnách a ubytovacích služeb.

Nařídila rovněž, že po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz podle zákona o ochraně veřejného zdraví a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona o specifických zdravotních službách. Stejně tak nařídila, že po dobu trvání nouzového stavu není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, že platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákoníku práce nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, a to za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné, a nakonec že se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem.

Vláda také s účinností od 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do 1. 4 2020 zakázala platnost všech nařízení, kterými obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři