Usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se pohybu na veřejnosti

Dne 18. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 106/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím tohoto usnesení vydaného v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vláda s účinností od 19. 3. 2020 od 00:00 hodin především zakázala všem osobám pohyb a pobyt na veškerých místech mimo jejich bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jakými jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek či šál, případně jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Nařídila rovněž všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendleři), omezit pohyb na území České republiky jen na nezbytně nutné potřeby. Výjimky typu nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu, jako třeba dobrovolnictví či sousedská výpomoc, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, stejně tak jako pobytu v přírodě nebo parcích, se na tyto přeshraniční pracovníky nevztahují. Činnosti, které zmíněným výjimkám odpovídají, jim tak jsou zapovězeny.

Vláda pendlerům nařídila také strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou takové příznaky zjištěny, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články