Usnesení vlády o přijetí krizového opatření týkajícího se přeshraničních pracovníků a cizinců

Dne 19. 3. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 112/2020 Sb. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím tohoto usnesení vydaného v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vláda s účinností od 21. 3. 2020 od 00:00 nařídila všem přeshraničním pracovníkům předložit při přechodu státní hranice kromě potvrzení pro přeshraniční pracovníky také „knížku přeshraničního pracovníka“, a to za účelem opatření razítkem Policie České republiky o přechodu státní hranice. Opatření má sloužit k prokazování pravidelnosti a četnosti překračování státní hranice.

Stejně tak tímto usnesením nařídila vláda cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou přitom považovány za splněné učiněným oznámením.

Do třetice pak vláda tímto usnesením schválila možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky, která jinak obecně vychází z § 42g odst. 7 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články