Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

Dne 7. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 415/2017 Sb. vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo zdravotnictví jí upravuje způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů, způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři, způsob evidence elektronických receptů, situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné, ale také způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě. Jde o reakci na od začátku tohoto roku nově znějící § 80 zákona o léčivech upravující předepisování léčivých přípravků, jenž své provedení právě formou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví předpokládá.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze