Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Dne 9.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 123/2014 Sb. vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška, jejímiž původci je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad, nově podle § 36d odst. 3 zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě upravuje bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií, ale také vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o jeho provádění. Vůči kterým konkrétním pyrotechnickým výrobkům je působnost vyhlášky vymezena je v jejím úvodním ustanovení přesně definováno.

Vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která se s účinností nové vyhlášky zrušuje. Dle důvodové zprávy totiž předchozí vyhláška byla, to s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci vedené pod č.j. 4 As 17/2009, platná, avšak neaplikovatelná. Nadepsaný soud totiž konstatoval neúčinnost dané vyhlášky z důvodu vypuštění zmocnění k jejímu vydání z výše uvedeného zákona, a to při jeho novelizaci provedené zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 376/2007 Sb. Ani po navrácení zákonného zmocnění úpravy zacházení s pyrotechnickými výrobky provedeném zákonem publikovaným pod č. 184/2011 Sb. nebyla situace považována za jednoznačnou, neboť zatímco dosavadní vyhláška byla vydána Českým báňským úřadem, nové zmocnění obsažené v ustanovení § 36d odst. 3 zákona stanoví kompetenci k vydání vyhlášky Ministerstvu průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem. Vyhláška nadto byla v současné době považována za již nedostatečnou, a to z důvodu nové klasifikace pyrotechnických výrobků vyplývající ze zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky. Na pyrotechnické výrobky nové klasifikace se už nevztahovala. Nová, právě publikovaná vyhláška by se měla se všemi předestřenými problémy po delší době konečně vypořádat.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 9.7.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu