Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

Dne 14.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 409/2016 Sb. vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Paragraf, zákony, právní otázky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Také zde jde o další z vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydanou k provedení nového atomového zákona. Tato v podrobnostech upravuje například obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta, výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti, typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti, náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti, výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení, či podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, ale i mnohé další.

Vyhláška je projevem transpozice evropské směrnice o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v oblasti jaderné energie a směrnice 2013/59/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření. Současně se jí zrušuje vyhláška č. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Účinnosti nabývá dnem 1.1.2017.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články