Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Dne 12. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 58/2018 Sb. vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Vydána Ministerstvem zemědělství podle § 18 odst. 1 písm. a) a t) zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy, stejně tak jako požadavky na složení potravin.

Je projevem transpozice evropské směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, navazuje rovněž na přímo použitelná evropská nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin a č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Ministerstvo jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Nová vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze