Vyhláška o energetickém auditu

Dne 31. 3. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 140/2021 Sb. vyhláška o energetickém auditu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu k provedení § 9 odst. 1 a 7 zákona o hospodaření energií v podrobnostech nově upravuje způsob stanovení počtu zaměstnanců, výše ročního obratu a roční bilanční sumy rozvahy pro potřeby určení povinnosti zpracovat energetický audit, a dále pak obsah písemné zprávy o provedeném energetickém auditu a způsob jejího zpracování. Navazuje přitom na evropskou směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, přičemž nahrazuje, společně s novou vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku, dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Ministerstvo k této nové právní úpravě stručně sděluje, že jí reaguje na novelu zákona o hospodaření energií publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 3/2020 Sb., jež do provádění energetických auditů vnesla nový přístup. Postup při jeho provádění měla totiž přiblížit obecně platnému standardu, a sice normě ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití. Na tento nový přístup a nové zákonné formulace bylo samozřejmě potřeba reagovat také na úrovni prováděcího právního předpisu, což ministerstvo realizovalo právě publikovanou vyhláškou. 

Ta své účinnosti nabyla dnem 1. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články