Vyhláška o energetickém štítkování

Dne 4. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 319/2019 Sb. vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona o hospodaření energií navazuje na přímo použitelné evropské nařízení č. 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky. Stejně tak je projevem transpozice evropských směrnic, jakými jsou například směrnice 96/60/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost, směrnice 2006/80/ES, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky, směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie či směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

V podrobnostech upravuje náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti, stejně tak jako požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.

Nahrazuje přitom vyhlášku č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Ta své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři