Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

Dne 7.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 164/2014 Sb. vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banku vyhlášku, jež upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta, vydala dle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona o dluhopisech.

Pro účely evidence krytí hypotečních zástavních listů byla Česká národní banka dle výše uvedených ustanovení zákona o dluhopisech zmocněna k vydání prováděcího předpisu ve formě opatření, jež stanoví obsah evidence krytí hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence, její náležitosti a způsob plnění informační povinnosti emitenta hypotečních zástavních listů. Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon o České národní bance, však nejpozději od konce roku 2014 zrušuje vydávání normativního právního aktu se všeobecně závaznými účinky ve formě opatření ČNB. V této souvislosti došlo i k novelizaci zákona o dluhopisech s tím, že Česká národní banka je nyní zmocněna problematiku upravit formou vyhlášky. Ta aktuálně vydaná představuje náhradu za opatření ČNB č. 5 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví obsah, způsob vedení a náležitosti evidence krytí hypotečních zástavních listů v oběhu. Dle důvodové zprávy reflektuje rovněž změny provedené v zákoně o dluhopisech, které mají dopad na evidenci krytí hypotečních zástavních listů. Svými autory byla koncipována tak, aby v oblastech, kde dochází k překrývání věcně shodných požadavků s požadavky jiných právních předpisů relevantních pro emitenty hypotečních zástavních listů, byly tyto rozdíly odstraněny.

Primárním cílem nové právní úpravy má být stanovení požadavků na evidenci v takovém rozsahu a způsobem, který umožní posoudit, zda emitent hypotečních zástavních listů v oběhu dodržuje ustanovení zákona o dluhopisech.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu