Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 150/2019 Sb. vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka jí ve smyslu zákona o platebním styku stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací osobami oprávněnými poskytovat platební služby o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveny.

Důvodová zpráva vysvětluje, že vyhláška byla připravena v návaznosti na transpozici evropské směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (označována též jako směrnice PSD2) do českého právního řádu prostřednictvím zákona o platebním styku. Vyhláškou prezentovanou novou právní úpravou má být zabezpečen sběr dat k zajištění úkolů České národní banky v oblasti dohledu nad plněním povinností v oblasti bezpečnosti při poskytování platebních služeb. Stanoví se pravidelná informační povinnost vůči České národní bance formou hlášení informací o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je osoba oprávněná poskytovat platební služby v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena, a o opatřeních, jež byla přijata k jejich zmírnění. Jedná se o nový typ hlášení, který zavedla směrnice PSD2 za účelem zvýšení bezpečnosti při poskytování platebních služeb.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články