Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 160/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Učitelka, pedagogický pracovník
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí k provedení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví vymezujícího v obecné rovině hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti. 

Ministerstvo jí přitom nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Ministerstvo přibližuje, že novou vyhlášku zpracovalo s ohledem na nástup populačně silných ročníků ke studiu na středních školách a s tím související potřebu úpravy hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Důvodová zpráva pak blíže popisuje, že cílem je prostřednictvím nové vyhlášky nastavit mírnější povinnosti a předat vybrané rozhodovací kompetence zřizovatelům, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a sociálně výchovné činnosti a zřizovatelům zařízení a provozoven a poskytovatelům příslušné péče, to však stále za současného zamezení ohrožení principů ochrany veřejného zdraví. Nová právní úprava se má vymanit z direktivního státního přístupu v oblasti ochrany veřejného zdraví, přičemž stát má toliko vytvářet prostor pro individuální přístup zřizovatelů zařízení a provozoven a poskytovatelů péče, kteří mohou být nově mnohem flexibilnější a na základě zhodnocení specifických podmínek, potřeb a charakteru činnosti vyhláškou regulovaného subjektu, o jehož fungování mají detailní přehled, se rozhodnout, jaké požadavky na ochranu veřejného zdraví, nad rámec vyhlášky, bude nutné v daném prostoru dodržovat. Nová vyhláška tak má být obecnější a udržitelnější.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články