Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar16.01.2018
Mgr. Martin Glogar16.01.2018

Dne 11. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 424/2017 Sb. vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Českou národní bankou vydána podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podle zákona o České národní bance nově upravuje obsah, formu, četnost, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami podnikajícími na kapitálovém trhu, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie, tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky, a dále předkládání a uveřejňování dalších informací těmito osobami. Těmito přímo použitelnými evropskými předpisy jsou přitom nařízení č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení 2017/590, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům, prováděcí nařízení 2017/1093, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu, a nařízení č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

Nová vyhláška přitom nahrazuje dosavadní vnitrostátní právní úpravu prezentovanou třemi vyhláškami, konkrétně vyhláškou č. 235/2008 Sb., o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů, vyhláškou č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému, a vyhláškou č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance. Ty se s účinností nové vyhlášky zrušují. Nyní mají být informační povinnosti, jež byly doposud obsahem tří vyhlášek, implementovány do předpisu jediného.

Pokud jde o rozsah vyžadovaných informací, důvodová zpráva uvádí, že i dle nové právní úpravy by měl být v rozhodující míře zachován. Hlavní změny se mají týkat struktur výkazů, které se v případě deníku obchodníka odvíjí od hlášení obchodů, které je zasíláno na základě přímo aplikovatelného nařízení Komise. Ostatní výkazy pak mají reflektovat použité identifikátory a struktury. Vedle změn struktury a z části též rozsahu výkazů se mají změny dotknout také periodicity předkládaných informací. Motivem veškerých změn by měla být snaha zajistit konzistenci, porovnatelnost a efektivní analýzu dat získávaných prostřednictvím denního hlášení obchodů podle přímo aplikovatelného nařízení Komise. K zajištění konzistence a vysoké datové kvality má být přitom nutné, aby měla Česká národní banka k dispozici rovněž údaje související, tj. zejména pokyny k těmto obchodům, a to na denní bázi.

Nová vyhláška své účinnosti nabyla dnem 3. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři