Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Dne 9.7.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 122/2014 Sb. vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška Ministerstvem dopravy vydaná k provedení § 17 odst. 6 zákona o silniční dopravě nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Vyhláška nově upravuje způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn, jeho obsah, způsob předkládání jízdního řádu ke schválení a jeho uveřejňování, organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech, ale také některé souvislosti týkající se jízdních řádů mezinárodní linkové dopravy.

Dosavadní vyhláška z roku 2000 nebyla nikdy novelizována a dlouhou dobu ve své původní podobě v podstatě vyhovovala potřebám dopravců, státních orgánů i cestující veřejnosti. V poslední době však začalo čím dál častěji docházet k situacím, které již právní úprava jí prezentovaná nepředpokládala. Proto bylo přistoupeno ke zpracování vyhlášky nové, přičemž důvodová zpráva jako hlavní důvody tohoto kroku uvádí významné rozšíření obsahu celostátního informačního systému o jízdních řádech i na linky městské autobusové dopravy, ale také úpravu definice (dopravní) linky, která fakticky umožňuje, respektive plně legalizuje provozování linek či jejich spojů nikoliv jako pravidelných, avšak přesto uskutečňovaných v souladu s jízdním řádem. Jde například o spoje na objednávku cestujícího nebo spoje provozované jen za určitých vnějších podmínek. Respektována jsou rovněž nově znějící ustanovení zákona o silniční dopravě týkající se zveřejňování termínů změn jízdních řádů a možnosti rozhodnout o změně jízdního řádu i z důvodu plánované uzavírky pozemní komunikace. Novelizace dosavadní vyhlášky byla pro předpokládanou nepřehlednost, jež by pravděpodobně byla nutným důsledkem zamýšleného rozsahu změn, zavržena.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.9.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu