Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

Dne 9.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 82/2014 Sb. vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5 písm. a) veterinárního zákona upravuje, v návaznosti na přímo aplikovatelná evropská nařízení č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a č. 142/2011, které jej provádí, podrobnější veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu, ale také způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.

Již v roce 2003 byl, v souladu se zahraniční praxí, novelou veterinárního zákona vytvořen prostor pro zřizování míst pro ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém chovu (tzv. „hřbitovy“ a „krematoria“ pro zájmová zvířata). Příslušný prováděcí právní předpis však doposud nebyl vydán. Dle důvodové zprávy v současné době v téměř každé druhé domácnosti žije nějaký zvířecí mazlíček, a především v městských aglomeracích jejich počet stoupá. Ne všichni chovatelé pak mají možnost pohřbít uhynulé zvíře na vlastním pozemku a někteří nechtějí kadáver zvířete ani nechat zlikvidovat v asanačním podniku. Za takové konstelace bylo stanovení bližších podmínek a požadavků na „zvířecí hřbitovy“ nasnadě. Pravidla v tomto ohledu, konkrétně pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v obecnější rovině nastavují výše již zmíněná, přímo aplikovatelná evropská nařízení. Rozsah, v jakém jsou zde upravena, považovalo Ministerstvo zemědělství za dostačující, a proto je v nové vyhlášce nedublovalo. Upravilo v ní tedy pouze konkrétní požadavky na tzv. zvířecí hřbitovy a způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku, jež jsou čistě technického charakteru. Nová vyhláška má rovněž znamenat sjednocení postupu místně příslušných krajských veterinárních správ při udělování souhlasu k zahrabání koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku, příslušné krajské veterinární správy pak budou u chovatele moci provést kontrolu dodržování požadavků i podmínek stanovených krajskou veterinární správou. „Zvířecí hřbitovy“ mají zase zajistit důstojné a vhodné místo k poslednímu odpočinku zvířat těch, kteří nemají možnost uložit kadáver zvířete na vlastním pozemku.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články