Menu

Změny v legislativě

Vyhláška o Katalogu odpadů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar11.04.2016
Mgr. Martin Glogar11.04.2016

Dne 31.3.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 93/2016 Sb. vyhláška o Katalogu odpadů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydanou podle § 5 odst. 3 zákona o odpadech nově v podrobnostech stanovuje Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. Promítá přitom do českého právního řádu příslušné evropské předpisy, ať už jde o směrnici 2008/98/ES o odpadech, či o rozhodnutí Komise 2014/955/EU, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Změny, které rozhodnutí přineslo, dosavadní právní úprava nezohledňovala. Je proto nyní nahrazována zcela novým, a to právě publikovaným předpisem.

Dosavadní právní úpravu je reprezentována vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje, a to včetně svých novel. Ministerstvo vzhledem k rozsahu změn, jež bylo nutné v důsledku evropské legislativy v české právní úpravě učinit, vyhodnotilo jako krok vstřícný přehlednosti a srozumitelnosti přijmout právní předpis zcela nový, namísto novelizace dosavadního.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.4.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři